VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 

 

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na r. 2020.