Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2018 a Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31. 12. 2018.